+48 61 8104 340 hotelmax@hotelmax.com.pl

Dawny Zamek Cesarski

Dawny Zamek Cesarski (dziś siedziba Centrum Kultury ZAMEK) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli Poznania. Przez ponad 100 lat swojego istnienia pełnił rozmaite funkcje. Zamek to ogromna budowla o niezwykłej historii, którą warto poznać.

Zamek powstał w epoce, gdy odchodzono już od stosowania stylów dawnych w architekturze. Jednak rezydencja cesarska w Poznaniu nosi historyczny kostium, co od początku jej istnienia wywoływało zdziwienie i fale krytyki. Niemniej jednak, już od 1910 roku zamek traktowany był jako obiekt „zabytkowy”. Wnętrza rezydencji były chętnie zwiedzane, stanowiły bowiem kreację zupełnie wyjątkową. Wielka sala tronowa wzorowana była na bizantyjskich bazylikach, a kaplica stanowiła odwołanie do Cappella Paltina z Palermo. Pierwotne wnętrza zamku wywoływały pozytywne wrażenia zarówno wśród Niemców, jak i Polaków.

Wnętrza wykreowane w czasie II wojny światowej w znacznej mierze funkcjonują do dziś w niezmienionym kształcie. Charakteryzuje je monumentalizm i odwołania do klasycyzmu. Znajdują się tu również takie, które swym wystrojem odwołują się do popularnego około 1910 roku tzw. stylu statków parowych. Wszystkie te wnętrza stanowią niezwykłą estetycznie i historycznie oprawę dla rozmaitych działań kulturalnych.

Zwiedzanie zamku to świetna lekcja historii. To również podróż do nieistniejących wnętrz cesarskiej rezydencji oraz poznawanie architektury państwa totalitarnego. Spacer po zamku z komentarzem przewodnika daje możliwość odkrycia tej niezwykłej budowli tak ściśle wpisanej w najnowsze dzieje miasta.

9km / 18min.

Zamek

www.zamek.poznan.pl

Zarezerwuj!