Jak do nas dotrzeć?

z północy

Z drogi ekspresowej S11 zjechać na autostradę A2 w kierunku Warszawy. Następnie zjechać z A2 zjazdem „Komorniki” w kierunku Poznania (ulica Głogowska).  Następnie zjechać w prawo 2 zjazdem w dół i na rondzie skierować się w prawo, w ulicę Kowalewicką. Następnie należy skręcić w prawo w ulicę Wandy Modlibowskiej a następnie w lewo  w ulicę Kotowo. 800 m dalej przejechać wiaduktem nad autostradą. Hotel będzie się znajdował za skrzyżowaniem z ulicą Poniatowskiego, po lewej stronie.

z zachodu

Z drogi krajowej 92 należy zjechać na drogę ekspresową S11 w kierunku Katowic. Na końcu S11 zjechać na autostradę A2, z której należy zjechać na węźle Komorniki w kierunku Poznania (ulica Głogowska).  Następnie zjechać w prawo 2 zjazdem w dół i na rondzie skierować się w prawo, w ulicę Kowalewicką. Następnie należy skręcić w prawo w ulicę Wandy Modlibowskiej a następnie w lewo  w ulicę Kotowo. 800 m dalej przejechać wiaduktem nad autostradą. Hotel będzie się znajdował za skrzyżowaniem z ulicą Poniatowskiego, po lewej stronie.

ze wschodu

Jadąc autostradą A2 należy zjechać zjazdem Komorniki w kierunku Poznania (w ulicę Głogowską).  Następnie zjechać w prawo 2 zjazdem w dół i na rondzie skierować się w prawo, w ulicę Kowalewicką. Następnie należy skręcić w prawo w ulicę Wandy Modlibowskiej a następnie w lewo  w ulicę Kotowo. 800 m dalej przejechać wiaduktem nad autostradą. Hotel będzie się znajdował za skrzyżowaniem z ulicą Poniatowskiego, po lewej stronie.

z południa

Jadąc drogą krajową nr 5 należy minąć miejscowość Komorniki i centrum handlowe Auchan (z lewej strony).  Należy minąć zjazd do centrum handlowego i kierować się do kolejnego. Zjechać w prawo 2 zjazdem w dół i na rondzie skierować się w prawo, w ulicę Kowalewicką. Następnie należy skręcić w prawo w ulicę Wandy Modlibowskiej a następnie w lewo  w ulicę Kotowo. 800 m dalej przejechać wiaduktem nad autostradą. Hotel będzie się znajdował za skrzyżowaniem z ulicą Poniatowskiego, po lewej stronie.

z centrum Poznania

Kierując się z centrum należy jechać ulicą Głogowską w kierunku Wrocławia. Następnie należy zjechać w prawo w dół w kierunku ulicy Kotowo (Fabianowo). Następnie na rondzie skierować się w lewo,  w ulicę Kowalewicką. Następnie należy skręcić w prawo w ulicę Wandy Modlibowskiej a następnie w lewo  w ulicę Kotowo. 800 m dalej przejechać wiaduktem nad autostradą. Hotel będzie się znajdował za skrzyżowaniem z ulicą Poniatowskiego, po lewej stronie.

Zarezerwuj!